Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата
Политика за защита на личните данни

Новини

Новини Новини

Имотните скици стават безсрочни

Имотните скици стават безсрочни

Нови изменения в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта в кадастралните регистри ще позволи издадените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър скици на имоти, да са валидни до настъпване на промени в данните на имота, за който са издадени.

Датата на документа вече няма да има никакво значение за давността му. Спрямо тази наредба правното основание за предоставяне на услугата презаверка на скица или схема отпада, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Тези мерки ще намалят значително административните мерки за гражданите и бизнеса. С новите правила от Министерството целят и подобряване на условията за инвестиции в страната.

Преди приемането на промените нормативните разпоредби изискваха презаверяване на скици и схеми след шест месечен срок, ако през това време не е налице промяна на данните за имота.

Броят на издадените скици на поземлени имоти и сгради в урбанизираната територия, от началото на 2018 г. досега, са 178 260. За цялата страна от началото на година досега подадените заявления за услуги са 68 802 броя, като едва 10% от предоставяните от агенцията услуги са заявени по електронен път.

Безплатни онлайн проверки в кадастъра относно дадена скица или схема могат да се правят от административни органи, лица с публични функции и обществени организации чрез уеб портала на агенцията. Ако след извършената проверка липсват промени в границите и данните за имота, издадената скица е актуална, без значение датата, на която е издадена.

От агенцията са осигурили няколко канала за достъп и възможности за заявяване и получаване на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. Това ще подобри обслужването на потребителите на кадастрални услуги. Проверката може да се направи на място и по електронен път.