Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата
Политика за защита на личните данни

Новини

Новини Новини

Шотландия приема нов закон за контрол на наемите

Шотландия приема нов закон за контрол на наемите

Шотландия реши да въведе мерки, които да уредят наемните права и задължения на собственици и наематели. Законът влезе в сила от първи декември, а това може да даде и началото на приемането на нови правила и в съседните Англия и Северна Ирландия.

Това ще засегне най-вече нивата на наемите. Тяхното намаление или увеличение ще зависи от преценката на специални инспектори, които са обучени за професионалното оценяване на недвижими имоти.

Мерките ще уредят и правата на наемателите, тъй като собствениците вече няма да имат възможност да гонят наемателите от жилищата без конкретна причина и не само. Изброени са 18 причини, които могат да се сметнат като основание за предупреждение за напускане на жилището.

Ако желаят да увеличат цената на наема, собствениците ще трябва да дадат тримесечно предизвестие на сегашните си наематели, преди влизането му в сила. Наемателите ще имат право да възразят, ако смятат, че увеличението е твърде високо. Но това трябва да бъде направено най-късно 21 дни след предупреждението.

Инспекторите ще решават, след оценка на жилището, справедливата цена, на която да се отдава то. Неговото решение може да варира и нагоре, и надолу от посочената от собственика цена.

Ако от местната власт решат, че нивата на наемите се покачват твърде бързо в определени райони, може да бъде поискано от шотландските министри да определят максималната граница на цените.

Това дава на местните наематели сигурност, която все още нямат гражданите, живеещи под наем у нас. В българското законодателство липсва всякакъв вид регулация, уреждаща правата и задълженията и на двете страни. В последните години фирмите за управление на имоти улесниха тези взаимоотношения като се превърнаха в посредник в отношенията между двете страни. За съжаление това все още не е масова практика у нас, но е една добра алтернатива за лесно отдаване под наем и безпроблемно живеене в нает от фирма имот.

В Англия управляващите също дават заявка за въвеждане на контрол на наемите при евентуално управление чрез въвеждане на ограничения за темповете на ръст. Поетапно ще отпаднат и облекченията за инвеститорите в имоти, отдавани под наем, на Острова.